KHỐI THI ĐUA SỐ IV: sƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN TRUYỀN

Cập nhật: 21/07/2015

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, tại thị xã Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, khối thi đua số IV gồm các viện, các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành sơ kết công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trương Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; ông Trần Văn Tĩnh – Chuyên quản Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; ông Đào Ngọc Long – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đại diện Khối trưởng Khối thi đua và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền Khối thi đua số IV cùng có mặt dự Hội nghị đông đủ.

Theo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị, được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số IV, trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác triển khai và phát động phong trào thi đua của Khối được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Theo đó, Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2015, trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu cũng như các nội dung cụ thể cần tổ chức triển khai thực hiện, các nội dung trọng tâm, trọng điểm của Khối, cụ thể: 

Trên cơ sở Kế hoạch, Chương trình phát động phong trào thi đua của Khối và tình hình nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thành viên trong Khối đã phát động và triển khai phong trào thi đua toàn diện, xác định rõ khẩu hiệu, chủ đề, các phong trào thi đua. Nội dung thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình của đơn vị, đồng thời gắn công tác thi đua với việc củng cố, kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, chăm lo rèn luyện đội ngũ cán bộ về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm, chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; qua đó thu hút đông đảo tập thể, cá nhân trong Khối tích cực tham gia các hoạt động về công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền của Khối. Đặc biệt công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm là: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1116/BTNMT-TĐKTTT ngày 02 tháng 4 năm 2015 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III và kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 5 năm thành lập trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị, nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Khối đồng thời, đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực cho công tác của Khối.

 

             (Theo Văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ)