LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Lượt xem: 0Cập nhật: 30/10/2018

Ngày 30/10/2018, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ; Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Chánh Văn phòng; Thủ trưởng các đơn và các cán bộ được bổ nhiệm.

Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng - CVP Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đọc Quyết định bổ nhiệm.

 

- Ông Đinh Tài Nhân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, giữ chức vụ  Phó Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.

- Ông Nguyễn Công Sơn, nguyên Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, giữ chức vụ Phó trưởng phòng điều hành Phòng Nghiên cứu Trắc địa- Địa động lực.

- Bà Bùi ThịThanh Huyền, nguyên Phó trưởng phòng điều hành Phòng Đào tạo Sau đại học, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.
TS. Lê Anh Dũng– Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho 03 đồng chí:

 

Phát biểu tại buổi lễ,TS. Lê Anh Dũng– Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, hy vọng các đồng chí sẽ phát huy tốt năng lực của bản thân, tiếp tục phấn đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm,đồng chí Đinh Tài Nhân cũng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị, và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn đất nước.

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC  tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm.

                                                                                 

 

                                                            (Phòng Khoa học, ĐT,HTQT &TC)