BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẠI VĂN THỦY.

Cập nhật: 22/05/2020

Ngày 22 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành: Kỹ thuật trắc địa -bản đồ; Mã số: 9.52.05.03 cho NCS Lại Văn Thủy với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (Biến đổi Wavelet) để phân tích nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-VĐĐBĐ ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 7 thành viên do GS.TS Võ Chí Mỹ, Chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Đăng Nam Chinh ủy viên phản biện 1. TS. Nguyễn Đình Thành ủy viên phản biện 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Sáng ủy viên phản biện 3. Thư ký hội đồng TS. Nguyễn Thị Thanh Hương. Hội đồng đã xem xét, đánh giá Luận án của NCS theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. 

Tham gia buổi bảo vệ còn có nhiều chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Học Viện Kỹ thuật quân sự. Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ cùng các cán bộ trong và ngoài đơn vị quan tâm đến dự.

 

 

Mục tiêu của luận án: Ứng dụng phương pháp xấp xỉ sóng nhỏ để phân tích, nội suy và minh giải chuyển dịch, biến dạng không gian 3 chiều từ kết quả tính toán xử lý dữ liệu đo đạc bằng công nghệ GPS mạng lưới địa động lực trên khu vực miền Bắc Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của Luận án đã hình thành các điểm mới sau đây:

. Đưa ra giải pháp nội suy trường vận tốc chuyển dịch địa phương trên cơ sở mối quan hệ không gian của các điểm lân cận dựa trên hàm xấp xỉ sóng nhỏ trên mặt cầu.

. Ứng dụng thành công phương pháp xấp xỉ sóng nhỏ trong nghiên cứu, xác định các đại lượng biến dạng vỏ Trái Đất (trường tốc độ xoay; trường tốc độ biến dạng; trường tốc độ trượt; trường tốc độ trương nở) từ kết quả nội suy trường vận tốc chuyển dịch địa phương.

. Đề xuất quy trình tính toán và xây dựng được phần mềm tính toán phân tích, nội suy trường vận tốc chuyển dịch; tính toán các đại lượng biến dạng vỏ Trái Đất bằng ngôn ngữ lập trình Matlab.
Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển lý thuyết xử lý số liệu quan trắc địa động lực; làm sáng tỏ thêm đặc điểm chuyển động kiến tạo hiện đại của vỏ Trái Đất trên khu vực miền Bắc Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn: Quy trình tính toán và phần mềm tính toán hỗ trợ có hiệu quả trong xử lý số liệu của các mạng lưới trắc địa địa động lực. Kết quả nghiên cứu về trường biến dạng khu vực có thể sử dụng trong phân  tích dự báo tai biến tự nhiên do hoạt động kiến tạo hiện đại vỏ Trái Đất gây ra; xây dựng và bố trí hệ thống điểm quan trắc cảnh báo, dự báo hoạt động tai biến tự nhiên; làm căn cứ để quy hoạch và xây dựng phương án bố trí di dời khi có dự báo xảy ra tai biến địa chất; là căn cứ trong xây dựng các công trình và hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội có lưu ý tới tai biến địa chất; cung cấp số liệu chính xác về tọa độ địa lý và vận tốc chuyển dịch của các điểm phục vụ cho các công trình nghiên cứu khác nhau về kiến tạo hiện đại vỏ Trái đất.
 

 Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá cụ thể và kết quả bỏ phiếu kín với 100% số phiếu của các thành viên đồng ý công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Lại Văn Thủy và nêu ra những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới,đóng góp mới của luận án.
 

 Sau thời gian 3h45phút làm việc rất nghiêm túc Hội đồng đã nhất trí đưa ra Quyết nghị và kết luận đề tài: :“ Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (Biến đổi Wavelet) để phân tích nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam” của NCS Lại Văn Thủy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, cơ sở đào tạo.TS Nguyễn Phi Sơn chúc mừng NCS Lại Văn Thủy đã bảo vệ thành công luận án. Chúc NCS trên học vị mới sẽ có nhiều nghiên cứu để đóng góp cho khoa học cũng như sự phát triển của nghành Đo đạc và Bản đồ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.
 

 GS.TSKH Đặng Hùng Võ – giáo viên hướng dẫn NCS phát biểu tại buổi lễ.
 


 

 NCS Lại Văn Thủy cảm ơn và tặng hoa Hội đồng đánh giá luận án.


 

                                            NCS Lại Văn Thủy cảm ơn và tặng hoa giáo viên  hướng đẫn.      
    

 

   

NCS Lại Văn Thủy cảm ơn và tặng hoa lãnh đạo qua các thời kỳ

                                                                                 

                                                                           (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)