HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẠI VĂN THỦY

Cập nhật: 13/05/2019

Hội thảo luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.

Ngày 3 tháng 5 năm 2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ  tổ chức buổi hội thảo luận án Tiến sĩ của NCSLại Văn Thủy với tên đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sóng nhỏ (phép biến đổi Wavelet) để phân tích, nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam”.

Giáo viên hướng dẫn: GS.TSKH Đặng Hùng Võ, TS. Dương Chí Công

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/__131.jpg

Chủ trì hội thảo: GS.TS  Võ Chí Mỹ

Thư ký : TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Cùng nhiều nhà khoa học thuộc Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu.  Trường Đại học Mỏ - ĐịaChất.  Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Viện Địa chất… đại diện cho các lĩnh vựcTrắc địa, Bản đồ và Địa chất.
Trong thời gian gần 4 tiếng làm việc tập trung và nghiêm túc, các đại biểu và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. Kết thúc buổi Hội thảo,các đại biểu, các nhà khoa học đánh giá Luận án cơ bản đã đáp ứng được mục tiêuđề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa để đạt kết quả tốt.

                                                                                             (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)