VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẠI VĂN THỦY

Cập nhật: 23/04/2019

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.

Đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sóng nhỏ (phép biến đổi Wavelet) để phân tích, nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam"

 Ngành:    Kỹ thuật Trắc địa - Bảnđồ

Mã số:     9.52.05.03

Thời gian:  8h30 thứ sáu, ngày 03 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm:  Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,

                 Số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HàNội.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến tham dự hội thảo /.