THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

Cập nhật: 24/03/2019

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

 

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học và Bản đồ ban hành theo theo Quyết định số120/QĐ-VĐĐBĐ  ngày 24 tháng 4 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, mã số 9.52.05.03. Cụ thể như sau:

1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

2. Điều kiện dự tuyển:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ;

- Có thâm niên công tác và có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học;

- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu;

-Trình độ ngoại ngữ: đáp ứng khoản 3 điều 5 Quy chế Tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành theo Quyết định số 120/QĐ  ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

 

3. Thời gian đào tạo: tập trung 03 năm

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển;

- Lý lịch khoa học;

- Minh chứng kinh nghiệm khoa học quy định tại khoản 2 điều 5 Quy chế Tuyển sinh  Đào tạo
 trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ  

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiều (Bằng Đại học, Cao học, bảng điểm ĐH, CH);

- Bản sao công chứng chứng chỉ Tiếng Anh theo yêu cầu;

-Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của 02 nhà khoa học có chức danh GS, PGS hoặc học vị TSKH, TS có cùng chuyên môn với NCS, đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu về lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

-Giấy đồng ý hướng dẫn của người hướng dẫn;

-Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp của người dự tuyển theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

-Giấy chứng nhận thâm niên công tác;

-Bản kê và photo các công trình khoa học đã công bố;

-01 đề cương nghiên cứu (theo mẫu tại phụ lục III của Quy chế Tuyển sinh  Đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ)

-Các giấy tờ khác: sơ yếu lí lịch (có xác nhận của xã/ phường hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác), giấy khai sinh, giấy chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia học tập và nghiên cứu, 02 ảnh 4x6.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Chỉ tiêu tuyển sinh:  năm 2019 có 03 chỉ tiêu tuyển sinh

6. Thời gian nhận hồ sơ:

Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) được nộp trực tiếp tại phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 479 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/3/2019  

Mọi thông tin xin liên hệ: phòng Khoa học,Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí - số 479 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;điện thoại 024.62694419; Email: sdhvigac@gmail.com

Thông tin về cơ sở đào tạo được đăng tải trên website của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: www. vigac.vn