HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN DUY THÀNH

Cập nhật: 28/12/2018

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội thảo Khoa học Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Duy Thành.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội thảo Khoa học Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Duy Thành với tên đề tài:“Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Thunnus abacares vàT.obesus)

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Thư ký Hội đồng: TS. Đồng Thị Bích Phương

Cùng nhiều nhà khoa học đại diện cho các lĩnh vực Trắc địa, Ảnh Viễn thám, Hải sản…

Trong thời gian gần 4 tiếng làm việc rất nghiêm túc, các đại biểu và các nhà khoa học đã thảo luận rất sôi nổi và nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp cho luận án. Luận án cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu và chỉnh sửa luận án được tốt hơn.

  

                                                                                                   (Phòng Khoa học, ĐT,HTQT &TC)