BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LƯƠNG THANH THẠCH

Cập nhật: 10/09/2018

Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Ngày10 tháng 9 năm 2018, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Lương Thanh Thạch với tên đề tài:“Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia”

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-VĐĐBĐ ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 7 thành viên do PGS.TS. Đặng Nam Chinh làm Chủ tịch Hội đồng. Ủy viên phản biện 1: TS. Nguyễn Đình Thành; Ủy viên phản biện 2: GS.TS. Võ Chí Mỹ. Ủy viên phản biện 3: PGS.TS Trần Khánh. Ủy viên: PGS.TS Vy Quốc Hải và TS Lê Minh Tá . Thư ký hội đồng: TS. Dương Chí Công cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Luận án của NCS theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. Kết quả nghiên cứu của Luận án đã hình thành các điểm mới sau đây:
 

- Thiết lập cơ sở khoa học và các tiêu chí xây dựng HQCTĐKGQG;

- Hoàn thiện phương pháp bình sai ghép nối mạng lưới GNSS quốc gia phủ trùm vào HQCTĐKGQG;

- Thiết lập phương pháp phát triển mở rộng HQCTĐKGQG khi bổ sung các điểm trắc địa cơ sở không gian quốc gia mới, trên cơ sở sử dụng các kết quả bình sai của mạng lưới ở các giai đoạn trước và được lưu giữ trong CSDL của hệ thống thông tin trắc địa quốc gia mà không phải bình sai toàn bộ mạng lưới.

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/__33.jpg

Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết cụ thể về kết quả bỏ phiếu kín với 100% số phiếu của các thành viên đồng ý công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Lương Thanh Thạch và nêu ra những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án. Kết luận của Hội đồng đã nhất trí đề nghị công nhận và cấp bằng tiến sĩ cho NCS LươngThanh Thạch ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản đồ;  Mã số: 9.52.05.03

Một số hình ảnh tại buổi lễ. 

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/__29.jpg

TS.Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện KHĐĐBĐ- đại diện cơ sở đào tạo phát biểu ý kiến

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/__43.jpg

PGS.TSKH Hà Minh Hòa  thay mặt tập thể giáo viên hướng dẫn nhận xét về luận án.

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/__45.jpg

NCS. Lương Thanh Thạch cảm ơn và tặng hoa các thầy trong Hội đồng đánh giá luận án.

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/__25.jpg

NCS Lương Thanh Thạch cảm ơn và tặng hoa các đồng chí đại diện cơ sở đào tạo