THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN TUẤN ANH

Cập nhật: 05/09/2018

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh các hệ số điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGM2008 bằng dữ liệu trọng lực ở Việt Nam
Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số:  9.52.05.03
Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Số 479,  Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.