XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA CAO CẤP NĂM 2014

Cập nhật: 20/11/2014

Ngày 19 tháng 11 năm 2014, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ThS. Lương Thanh Thạch với tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ tọa độ không gian quốc gia”.

                Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh được thành lập theo Quyết định số 382/QĐ-VĐĐBĐ ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, gồm 7 thành viên do PGS. TS Đặng Nam Chinh – Đại học Mỏ - Địa chất làm Trưởng tiểu ban cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh. 

                Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá cho điểm, thống nhất hướng nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng tuyển sinh công nhận ThS. Lương Thanh Thạch là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia” do PGS. TSKH Hà Minh Hòa – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hướng dẫn.

 

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)