THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015

Cập nhật: 09/06/2015

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ) năm 2015 ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, mã số: 62.52.05.03. Cụ thể như sau:

     1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

     2. Điều kiện dự tuyển: 

     * Có bằng thạc sĩ phù hợp chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có ít nhất 01 công trình, bài báo công bố trong tạp chí khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài.

     * Có một bài luận về dự định nghiên cứu.

     * Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

     * Trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

     - Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương tương cấp độ B1 theo quy định tại thông tư 05/2012/TT-BGDĐT;

     - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

     - Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

     * Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

     3. Thời gian đào tạo: 

     Đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm tập trung liên tục.

Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh phải được cơ sở đào tạo chấp nhận và phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài luận án.

     4. Hồ sơ dự tuyển: 

     Phiếu đăng ký xin xét tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao học và các bảng điểm; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Bài luận về dự định nghiên cứu; Hai thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự (nếu có); 04 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

     5. Thời gian nhận hồ sơ:

     Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) nộp trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

     Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/4/2015.

    Nhận được thông báo này, trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi đến những thí sinh có nguyện vọng được đào tạo trình độ tiến sĩ.

Mọi thủ tục chi tiết liên hệ với phòng Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 479 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội, điện thoại: 04.62694418/ 04.62694419. Email: sdhvigac@gmail.com.

 

(Theo Phòng Đào tạo Sau Đại học )