VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Cập nhật: 20/01/2017

Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương với tên đề tài:“Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt GEOID cục bộ ở Việt Nam”

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 269/QĐ-VĐĐBĐ ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 7 thành viên do PGS.TS Đặng Nam Chinh làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Luận án của NCS theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.      Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết cụ thể về kết quả bỏ phiếu kín với 100% số phiếu của các thành viên đồng ý công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hương và nêu ra những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án. Kết luận của Hội đồng đã nhất trí đề nghị công nhận và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hương ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản đồ;  Mã số: 62.52.05.03
* Một số hình ảnh tại buổi Lễ
 

 
 


Viện trưởng Lê Anh Dũng - đại diện cơ sở đào tạo phát biểu tại buổi Lễ

 

 TS. Nguyễn Đắc Đồng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi Lễ(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)