THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Cập nhật: 05/03/2018

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia” ...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:

Lương Thanh Thạch



Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia”

Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số:  62.52.05.03
Thời gian: 9h00, thứ năm ngày 08 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

                Số 479,  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.