HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI ỔN ĐỊNH MẠNG LƯỚI ĐỘ CAO QUỐC GIA TRONG HỆ ĐỘ CAO DỰA TRÊN MẶT GEOID CỤC BỘ Ở VIỆT NAM"

Cập nhật: 22/08/2016

08 giờ 30 phút ngày 18/8/2016, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ “Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt geoid cục bộ ở Việt Nam” của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương. Tới tham dự Hội thảo có các thầy giáo và các nhà khoa học, giới chuyên môn quan tâm đến từ Hội Trắc địa – Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu; các trường đại học và các viện nghiên cứu trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường…

TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Chủ trì Hội nghị đã đưa ra mục tiêu của buổi Hội thảo nhằm giúp NCS hoàn thiện Luận án với yêu cầu chất lượng đảm bảo trước khi bảo vệ các cấp.

Tại Hội thảo, NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương đã trình bày nội dung luận án và những kết quả đạt được sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, gồm: Tổng quan tình hình nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt geoid cục bộ; nghiên cứu nguyên lý tác động của hiện tượng triều trái đất đến các kết quả đo thủy chuẩn quốc gia; phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt Geoid cục bộ Hòn Dấu; kết quả thực nghiệm bình sai mạng lưới độ cao hạng I, II quốc gia trên mặt Geoid cục bộ Hòn Dấu với các ẩn số là giá trị thế trọng trường của các mốc.

Các chuyên gia đã đánh giá Luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc với những đóng góp có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn cao. Luận án đáp ứng được yêu cầu đối với bản luận án tiến sĩ, sau khi chỉnh sửa theo góp ý của một số chuyên gia có thể đưa ra bảo vệ các cấp để nhận học vị tiến sĩ.

 

* Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì Hội thảo

NCS Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày kết quả nghiên cứu của Luận án

 

(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)