VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ: HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Cập nhật: 14/11/2016

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hương với đề tài: “Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt Geoid cục bộ ở Việt Nam”; ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ, mã số 62.52.05.03. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TSKH Hà Minh Hòa

Hội đồng khoa học đã có mặt 07/07 thành viên họp vào 14 giờ 00 phút ngày 10/11/2016.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 02 phản biện và các ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Kết quả luận án có những điểm mới: hoàn thiện phương pháp xác định trọng số của các chênh cao trong khi bình sai lưới độ cao quốc gia; đề xuất ứng dụng phương pháp bình sai ổn định để tìm kiếm sai số thô trong mạng lưới độ cao quốc gia; làm rõ tác động của triều trái đất đến kết quả đo thủy chuẩn và hiệu địa thế; xây dựng được công thức tính chuyển chênh cao đo thành chênh hiệu địa thế; và đề xuất được phương pháp bình sai mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt geoid cục bộ ở Việt Nam, thực nghiệm tính toán đối với lưới hạng I, hạng II khu vực miền Bắc.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đồng thời Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt Geoid cục bộ ở Việt Nam” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ quy định tại Điều 20 của Quy chế với số phiếu tán thành là 07/07 và sau khi chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng cấp cơ sở có thể đưa ra bảo vệ để nhận học vị Tiến sĩ.

     * Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

 

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)