THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Cập nhật: 22/12/2017

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch với đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy ...

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch 

Đề tài:       “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia”
Ngành:      Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số:       62.52.05.03

Thời gian: 8h30, thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017.
Địa điểm:  Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,
                 Số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mời các đồng chí quan tâm tham dự./.