NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VĂN HÙNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Cập nhật: 23/11/2017

Được sự hướng dẫn khoa học của TSKH Lương Chính Kế và TS Đào Ngọc Long, NCS Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ...

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, mã số 62.52.05.03 cho NCS Nguyễn Văn Hùng với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông Cầu”

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện gồm 07 thành viên. Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS Nguyễn Trường Xuân. Ủy viên phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch; Ủy viên phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Quang Minh; Ủy viên phản biện 3: PGS.TS Trịnh Lê Hùng. Ủy viên: TS Nguyễn Đại Đồng và TS Nguyễn Quốc Khánh. Thư ký: TS Phạm Minh Hải.

Luận án nghiên cứu một giải pháp phù hợp ứng dụng công nghệ viễn thám trong xác định lượng bốc hơi nước bề mặt đất. Đề xuất được hệ số c; đề xuất được hệ số a trong phương pháp Prestley - Taylor được khảo nghiệm trong điều kiện khí hậu ở lưu vực sông Cầu nằm trong khoảng từ 0,95 - 1,05; đề xuất được hệ số K. có thể trợ giúp công tác tính toán trên quy mô diện rộng, hiệu quả; Xây dựng được quy trình tính toán lượng bốc hơi nước thực tế bề mặt phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực sông Cầu.

Hội đồng đã nhất trí đánh giá với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông Cầu” của NCS Nguyễn Văn Hùng đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, TS Lê Anh Dũng, Viện trưởng đã chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công đề tài với ý nghĩa và thực tiễn cao. Chúc NCS trên học vị mới sẽ có nhiều nghiên cứu và đóng góp cho khoa học cũng như phát triển kinh tế của đất nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện KHĐĐBĐ - đại diện sở đào tạo phát biểu ý kiến