THÔNG BÁO HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Cập nhật: 22/09/2017

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh với đề tài:“Nghiên cứu khai thác dữ liệu trọng lực độ chính xác cao để giải quyết một số nhiệm vụ của công tác trắc địa cơ bản ở Việt Nam”.

     Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.  

     Mã số:  62.52.05.03

     Thời gian: 8h30 thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017.

     Địa điểm: Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

       Mời các đồng chí quan tâm tham dự./.