THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN VĂN HÙNG

Cập nhật: 10/07/2017

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng về đề tài: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC BỐC HƠI DO BỨC XẠ MẶT TRỜI TẠI LƯU VỰC SÔNG CẦU”

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ 4, ngày 12 tháng 7 năm 2017
Địa điểm: Phòng họp 102 - tầng 1, trụ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
     Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng kính mời các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân quan tâm tới dự.