BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VĂN HÙNG

Cập nhật: 24/07/2017

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Văn Hùng với tên đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông Cầu” thuộc chuyên ngành Trắc địa ảnh & Viễn thám, ngành: Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Mã số: 62.52.05.03

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 7 thành viên do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Luận án của NCS theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. 

Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, góp ý kiến chi tiết, cụ thể để NCS chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện luận án và giới thiệu các nhà khoa học chuyên ngành tham gia đọc, bình xét về luận án. Đây cũng là một hội nghị sinh hoạt khoa học chuyên ngành chuẩn bị cơ bản cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện sắp tới.

 

(Theo Phòng Đào tạo Sau đại học)