XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA CAO CẤP

Cập nhật: 20/12/2012

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Tuấn Anh.

ThS. Nguyễn Tuấn Anh trình bày trước Tiểu ban chuyên môn Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Tuấn Anh với tên đề tài: “Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề khoa học - kỹ thuật liên quan đến trường trọng lực trên lãnh thổ Việt Nam nhờ cơ sở dữ liệu trọng lực hiện có và phương pháp đo trọng lực tuyệt đối”.

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh họp theo Quyết định số 381/QĐ-VĐĐBĐ ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. GS.TS. Võ Chí Mỹ - Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban chuyên môn đã thẩm định đề cương nghiên cứu sinh: “Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề khoa học – kỹ thuật liên quan đến trường trọng lực trên lãnh thổ Việt Nam nhờ cơ sở dữ liệu trọng lực hiện có và phương pháp đo trọng lực tuyệt đối” do ThS. Nguyễn Tuấn Anh thực hiện. 

Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đánh giá hồ sơ đăng ký xét tuyển và đề cương nghiên cứu, cho điểm, thống nhất hướng nghiên cứu với tên đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu khai thác dữ liệu trọng lực độ chính xác cao để giải quyết một số nhiệm vụ của công tác trắc địa cơ bản ở Việt Nam”.

Ngày 19 tháng 12 năm 2012 Hội đồng xét tuyển NCS đã xem xét, đánh giá và công nhận ThS. Nguyễn Tuấn Anh là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội đồng xét tuyển NCS cũng thống nhất với đề xuất của Tiểu ban chuyên môn PGS. TSKH Hà Minh Hòa là hướng dẫn chính cho Nghiên cứu sinh.

 

(Theo Phòng đào tạo sau đại học)