VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRIỂN KHAI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA CAO CẤP

Cập nhật: 21/10/2011

Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 07 năm 2011 về việc cho phép Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành Trắc địa cao cấp mã số 62.52.85.10.

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức phiên họp bàn về việc triển khai việc biên soạn giáo trình bậc Tiến sĩ chuyên ngành Trắc địa cao cấp, tham gia họp bàn có Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đại diện các phòng chức năng của Viên, các cán bộ thuộc Phòng Đào tạo sau Đại học và các nhà giáo – các nhà khoa học là giảng viên kiêm nhiệm của Viện bao gồm: GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân, GS.TS Võ Trí Mỹ …..

Đã có nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi cho quá trình biên soạn giáo trình như: Nên mở rộng các môn học tự chọn theo hướng ứng dụng, xem xét lựa chọn các học phần bổ sung theo hướng tăng cường cập nhật cho các học viên kiến thức để phù hợp với tiến trình phát triển Khoa học và Công nghệ, tổ chức hướng đăng ký biên soạn giáo trình . . . . .

 

(Theo Phòng KHCN&HTQT)