VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ

Cập nhật: 29/12/2016

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của 02 thí sinh: Nguyễn Thanh Thủy với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước trên cơ sở công nghệ GIS,viễn thám và phân vùng cảnh quan”; và Nguyễn Anh Tuấn với đề tài:“Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình kiểm soát biến động tài nguyên đất bằng công nghệ viễn thám và GIS”.

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh được thành lập theo 02 Quyết định số 310/QĐ-VĐĐBĐ ngày 20 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số 315/QĐ-VĐĐBĐ ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, gồm 7 thành viên do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm Trưởng tiểu ban cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh. 

     Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá cho điểm đạt loại khá, thống nhất hướng nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng tuyển sinh Viện công nhận 02 thí sinh Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Anh Tuấn là nghiên cứu sinh khóa 5 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ khóa học 2016-2019.