THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2012

Cập nhật: 09/04/2012

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2012

Theo Thông báo số 150/TB-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/03/2012, số lượng và cơ cấu tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2012 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là 03 chỉ tiêu chuyên ngành Trắc Địa cao cấp mã số 62.52.85.10.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông báo cho các thí sinh có nguyện vọng biết và đăng kí.