XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA ẢNH - VIỄN THÁM NĂM 2013

Cập nhật: 20/11/2013

Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ThS. Nguyễn Duy Thành.

     Hội đồng tuyển sinh của Viện được thành lập theo Quyết định số 308/QĐ-VĐĐBĐ ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, do PGS. TSKH Hà Minh Hòa – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch.

     Tiểu ban chuyên môn được thành lập theo Quyết định số 313/QĐ-VĐĐBĐ ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, do TSKH. Lương Chính Kế - Hội Trắc địa, Bản đồ Viễn thám Việt Nam làm Trưởng tiểu ban cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh. 

     Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đánh giá cho điểm, thống nhất hướng nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng tuyển sinh công nhận ThS. Nguyễn Duy Thành là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với tên đề tài: “Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương” và cán bộ hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS. TS. Nguyễn Đình Dương – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; cán bộ hướng dẫn khoa học thứ hai là TS. Chu Tiến Vĩnh – Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam.

 

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)