THẨM ĐỊNH SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật: 17/12/2013

Ngày 13 tháng 6 năm 2013, tại phòng họp 213 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định sách giáo trình đào tạo trình độ tiến sĩ do GS. TS. Võ Chí Mỹ chủ tịch...

Hội đồng thẩm định sách giáo trình đào tạo trình độ tiến sĩ được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-VĐĐBĐ ngày 08 tháng 10 năm 2013.

      Hội đồng gồm có 05 thành viên do GS. TS. Võ Chí Mỹ làm Chủ tịch đã họp và tiến hành thẩm định sách “Phương pháp xử lý toán học các mạng lưới trắc địa Quốc gia” của tác giả PGS. TSKH. Hà Minh Hòa, dùng để phục vụ công tác đào tạo trình độ tiến sĩ và nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng các độc giả trong và ngoài ngành có nhu cầu tham khảo.

       Hội đồng đã đánh giá nội dung sách đạt chất lượng cao, bám sát đề cương chi tiết đã được phê duyệt. Nội dung của cuốn sách đạt yêu cầu theo quy định về kiến thức cơ bản, hiện đại và thực tiễn ở Việt Nam. Hình thức, bố cục trình bày hợp lý, logic về nội dung, cấu trúc chặt chẽ. Hội đồng đã nhất trí đề nghị Viện và tác giả cho xuất bản cuốn sách nói trên.

 

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)