QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Lượt xem: 0Cập nhật: 02/08/2011

Quyết định về việc cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ

Quyết định về việc cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sỹ

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/10_121.jpg

Ngày 28 tháng 07 năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 3080/QĐ-BGDĐT cho phép Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ Đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành trắc địa cao cấp mã số 62.52.85.10.