BÁO CÁO HỌC TẬP CỦA CÁC NGHIÊN CỨU SINH

Cập nhật: 21/05/2020

Ngày 21/5/2020 tại phòng 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức buổi họp với các Nghiên cứu sinh về tiến độ, chương trình đào tạo. Chủ trì buổi họp: TS. Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học và Bản đồ, đại diện cho cơ sở đào tạo. Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí; Lãnh đạo các phòng nghiên cứu cùng toàn thể các Nghiên cứu sinh đều tham dự đầy đủ.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông báo chủ trương và kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển công tác đào tạo trong thời gian tới. Việc các NCS chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến cá nhân NCS cũng như ảnh hưởng đến công tác đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo của Viện. Đơn vị yêu cầu các NCS báo cáo tình hình học tập nghiên cứu và đăng ký kế hoạch thực hiện luận án theo thời gian 3 tháng/lần. Cơ sở đào tạo căn cứ vào bản đăng ký kế hoạch và tình hình thực hiện sẽ có thông báo đến cơ quan chủ quản của NCS.

Nhìn chung các NCS rất có ý thức, trách nhiệm trong việc học tập và nghiên cứu của mình. Tuy nhiên vừa qua chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covit19 và mỗi cá nhân có hoàn cảnh riêng về lĩnh vực công tác của mình nên một vài cá nhân đã chậm tiến độ so với quy định.

Đại diện cơ sở đào tạo TS. Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng phát biểu: Đảng ủy, Lãnh đạo Viện luôn quan tâm, ủng hộ đến chương trình đào tạo sau đại học. Bên cạnh đó cơ sở còn trang bị phòng học, thư viện có rất nhiều các đầu sách, kể cả các sách bằng tiếng nước ngoài, máy móc thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Ngoài ra Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng là diễn đàn cho các NCS tham khảo và đăng các kết quả nghiên cứu của mình.

Cơ sở đào tạo yêu cầu các NCS thực hiện kế hoạch học tập theo đúng báo cáo đã đăng ký, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, tập trung thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận án. Nếu có thay đổi đột xuất cần báo cáo lại với Phòng Khoa học, Đào tạo,Hợp tác quốc tế và Tạp chí và Phòng Nghiên cứu chuyên môn để phòng cập nhật thông tin và trình báo lãnh đạo Viện. Do đó các NCS cần phải cố gắng hơn nữa,quyết tâm cao độ để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Cuối buổi họp đại diện cho nhóm NCS, Anh Nguyễn Duy Thành  đã cảm ơn cơ sở đào tạo, phòng quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu. Các cá nhân NCS đã đăng ký tiến độ, mục tiêu hoàn thành từng chuyên đề, lên lịch các buổi hội thảo cho luận án của mình./.

                                                           ( Phòng Khoa hoc, ĐT, HTQT & TC)