THÔNG BÁO: VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH LƯƠNG THANH THẠCH

Cập nhật: 24/08/2018

Thông báo: Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch

Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia”
Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số:  9.52.05.03
Thời gian: 8h30, thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Số 479,  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.


Kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.