ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Cập nhật: 18/07/2011

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là Viện Nghiên cứu cơ bản có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo sau đại học. Hiện nay Viện đang xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành Trắc địa, Bản đồ và đã được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định. Sắp tới Viện sẽ tiến hành tuyển Nghiên cứu sinh khi có quyết định của Bộ.
Để xem toàn bộ đề án nhấn vào liên kết bên dưới để tải file đề án về máy.

Download Đề án