HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THANH THỦY

Cập nhật: 12/01/2022

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy với đề tài:

“Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS” 

Ngành:    Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

Mã số:     9.52.05.03

Thời gian: 14h, Thứ năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,

                Số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ phòng họp trực tuyến: https://hoptructuyen3.monre.gov.vn/HoiThaoLuanAnTS

Mời các đồng chí quan tâm tham dự./.