HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THANH THỦY

Cập nhật: 21/01/2022

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội thảo luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Thủy theo hình thức trực tuyến với tên đề tài: "Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS”

Chủ trì hội thảo: TS  Nguyễn Phi Sơn

Thư ký : TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Dũng; PGS.TS Trần Quốc Bình

Địa chỉ phòng họp trực tuyến: https://hoptructuyen3.monre.gov.vn/HoiThaoLuanAnTS

 

                                         NCS Nguyễn Thanh Thủy - báo cáo tại điểm cầu trực tiếp

Tham gia buổi Hội thảo có đầy đủ giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu.  Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.  Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Tổng cục Môi trường. Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Học viện Quân sự, Viện Chiến lược Chính sách TN & MT, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…Các điểm cầu trực tuyến còn có các chuyên gia, các nhà khoa học đại diện cho các Viện nghiên cứu, các trường đại học quan tâm cùng tham dự …

Hình ảnh phòng họp trực tuyến

 

Mục tiêu của luận án: 

Xác lập được cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS.

Điểm mới của luận án: 

- Đề xuất phương pháp đánh giá đa tiêu chí kết hợp AHP-TOPSIS xếp hạng mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước.

- Đề xuất quy trình xác định ranh giới và thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi cho các hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS.

- Thành lập được bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước tỷ lệ 1: 100.000 các khu đất ngập nước tiêu biểu thuộc Đồng Tháp Mười.

Trong thời gian gần 4 giờ làm việc tập trung và nghiêm túc, các đại biểu và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. 

Kết thúc buổi Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá Luận án cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa để bảo vệ cấp cơ sở đạt kết quả tốt.

 

                                                                                                                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)