HỌP VỚI CÁC NGHIÊN CỨU SINH VỀ TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

Cập nhật: 18/03/2022

Chiều ngày 17/3/2022 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi họp với các Nghiên cứu sinh về tiến độ, chương trình đào tạo. Buổi họp được diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì buổi họp: TS. Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học và Bản đồ, đại diện cho cơ sở đào tạo. Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đào tạo của phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí cùng toàn thể các Nghiên cứu sinh tham dự đầy đủ.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông báo chủ trương và kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển công tác đào tạo trong thời gian tới. Đơn vị yêu cầu các Nghiên cứu sinh báo cáo tình hình học tập nghiên cứu và đăng ký kế hoạch thực hiện luận án.

Hình ảnh buổi họp trực tuyến

Nhìn chung các Nghiên cứu sinh rất có ý thức, trách nhiệm trong việc học tập và nghiên cứu của mình. Tuy nhiên vừa qua chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covit19 và mỗi cá nhân có hoàn cảnh riêng về lĩnh vực công tác của mình nên một vài cá nhân đã chậm tiến độ so với quy định.

Cơ sở đào tạo yêu cầu các  Nghiên cứu sinh thực hiện kế hoạch học tập theo đúng báo cáo đã đăng ký, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, tập trung thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận án. Nếu có thay đổi đột xuất cần báo cáo lại với Phòng Khoa học, Đào tạo,Hợp tác quốc tế và Tạp chí và Phòng Nghiên cứu chuyên môn để phòng cập nhật thông tin và trình báo lãnh đạo Viện. Do đó các Nghiên cứu sinh cần phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm cao độ để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Đại diện cơ sở đào tạo TS. Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu: Đảng ủy, Lãnh đạo Viện luôn quan tâm, ủng hộ đến chương trình đào tạo sau đại học. Bên cạnh đó cơ sở còn trang bị phòng học, thư viện có rất nhiều các đầu sách, kể cả các sách bằng tiếng nước ngoài, máy móc thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Ngoài ra Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng là diễn đàn cho các Nghiên cứu sinh tham khảo và đăng các kết quả nghiên cứu của mình.

Kết thúc buổi họp đại diện cho nhóm, nghiên cứu sinh Trần Thị Ngoan đã cảm ơn cơ sở đào tạo, phòng quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu. Các cá nhân NCS đã đăng ký tiến độ, mục tiêu hoàn thành từng chuyên đề, lên lịch các buổi hội thảo cho luận án của mình./.

 

                                                                             ( Phòng Khoa hoc, ĐT, HTQT & TC)