CẬP NHẬT: DANH SÁCH 21 TRƯỜNG CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 6 BẬC

Cập nhật: 05/09/2022

Theo Thông báo số 297/QĐ-QLCL năm 2022, có 21 trường Đại học, Học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

Cụ thể, danh sách 21 trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2) bao gồm:

T

Tên đơn vị

1

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5

Đại học Thái Nguyên

6

Trường Đại học Cần Thơ

7

Trường Đại học Hà Nội

8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9

Trường Đại học Vinh

10

Học viện An ninh Nhân dân

11

Trường Đại học Sài Gòn

12

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

13

Trường Đại học Trà Vinh

14

Trường Đại học Văn Lang

15

Trường Đại học Quy Nhơn

16

Trường Đại học Tây Nguyên

17

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

19

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

20

Học viện Khoa học quân sự

21

Trường Đại học Thương mại

 

                                                             (Nguồn: thuvienphapluat.vn)