VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẠI VĂN THỦY

Cập nhật: 15/11/2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội dồng đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS Lại Văn Thủy với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (biến đổi Wavelet) để phân tích nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lại Văn Thủy 

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ  tổ chức buổi Hội dồng đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS Lại Văn Thủy với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (biến đổi Wavelet) để phân tích nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam”.

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản dồ

Mã số: 9.52.05.03

Giáo viên hướng dẫn: GS.TSKH Đặng Hùng Võ, TS. Dương Chí Công

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/ncs_thuy__1.jpg

Chủ tịch hội đồng: GS.TS  Đặng Nam Chinh

Ủy viên Thư ký :   TS.Nguyễn Phi Sơn

Cùng nhiều nhà khoa học thuộc Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Viện Địa chất… đại diện cho các lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ và Địa chất.

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/ncs_thuy_.jpg

 

Trong thời gian gần 3 tiếng làm việc tập trung  và nghiêm túc, các chuyên gia và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. Kết thúc buổi làm việc các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá luận án đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS  cần phải tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa để đạt kết quả tốt.

Kết quả: 6/6 thành viên hội đồng có mặt đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.

Description: http://admin.vigac.vn/FileUpload/Images/ncs_thuy.jpg

(Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)