HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN ANH TUẤN

Cập nhật: 18/11/2022

Ngày 18/11/2022, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội thảo luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn với tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất bằng công nghệ viễn thám và GIS”

Chủ trì hội thảo: TS  Nguyễn Phi Sơn

Thư ký : TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Dũng; TS. Nguyễn Quốc Khánh

Tham gia buổi Hội thảo có đầy đủ giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hội Khoa học Đất; Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Tổng cục Môi trường. Học viện Kỹ thuật Quân sự; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ...các nghiên cứu viên thuộc các Viện nghiên cứu, các trường đại học quan tâm cùng tham dự.                                          

                            NCS Nguyễn Anh Tuấn trình bày luận án

Mục tiêu của luận án

- Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCE-AHP) trong thành lập bản đồ thoái hóa đất.

- Đề xuất được quy trình giám sát biến động thoái hóa đất ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và dữ liệu kiểm tra đất đai

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: góp phần bổ sung cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu xây dựng bản đồ thoái hóa đất và bản đồ biến động thoái hóa đất. Làm phong phú thêm hướng nghiên cứu của địa lý học ứng dụng quản lý tài nguyên đất.

Ý nghĩa thực tiễn: kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để địa phương tham khảo trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng biện pháp bảo tồn đất đối với các khu vực có mức độ biến động thoái hóa tăng nhanh.

Đóng góp mới của luận án:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và ảnh VNRedSat-1 trong phân loại, chiết tách thông tin phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất do xói mòn.

- Xây dựng được quy trình giám sát biến động thoái hóa đất, bản đồ biến động thoái hóa đất biểu thị phạm vi, quy mô, mức độ và sự thay đổi theo thời gian về mức độ thoái hóa đất.

Trong thời gian một buổi làm việc tập trung và nghiêm túc, các đại biểu, các chuyên gia và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. 

Kết thúc buổi Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá Luận án cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa để bảo vệ cấp cơ sở đạt kết quả tốt.

                                            (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)