TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Cập nhật: 16/12/2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:

NGUYỄN THANH THỦY

 Tên đề tài: “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS”

          Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

          Mã số:  9.52.05.03

         Thời gian: 9h00, thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2023

        Địa điểm:   Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

      Số 479, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.