TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Cập nhật: 10/04/2023

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn

Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất bằng công nghệ viễn thám và GIS”

                   Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

                   Mã số:  9.52.05.03

Thời gian: 8h30, thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023

Địa điểm:   Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Số 479, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.