VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN ANH TUẤN

Cập nhật: 21/04/2023

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Anh Tuấn với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất bằng công nghệ viễn thám và GIS”

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS Nguyễn Trường Xuân

Thư ký : PGS.TS Phạm Minh Hải

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Dũng; TS. Nguyễn Quốc Khánh

 

                 TS Nguyễn Phi Sơn đại diện cho cơ sở đào tạo phát biểu ý kiến

 

Hội đồng khoa học có mặt 07/07 thành viên. Tham gia buổi đánh giá luận án có đầy đủ giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Mỏ - Địa Chất; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Viện Khoa học Khí tượng và Biến đổi khí hậu; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam…các nghiên cứu viên thuộc các Viện nghiên cứu, các trường đại học quan tâm cùng tham dự.  

                   NCS Nguyễn Anh Tuấn trình bày luận án

 

Sau khi nghe NCS Nguyễn Anh Tuấn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 02 phản biện và các ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. 

                  PGS.TS Nhữ Thị Xuân - Ủy viên Phản biện 1 nhận xét luận án

 

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Anh Tuấn là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đã đáp ứng yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ quy định tại Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ, với số phiếu tán thành là 07/07. NCS sau khi chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng cấp cơ sở có thể đưa ra bảo vệ cấp Viện trong thời gian tới.

 

                              PGS.TS Nguyễn Trường Xuân - Chủ tich Hội đồng kết luận đánh giá luận án

 

 

                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)