VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THÀNH LẬP TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ CHO NGHIÊN CỨU SINH VŨ NGỌC PHAN

Cập nhật: 02/06/2023

Ngày 31tháng 5 năm 2023, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Phan, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, mã số 9.52.05.03 theo quyết định số 123/QĐ-VĐĐBĐ ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Chuyên đề số 2: “Xây dựng quy trình ứng dụng viễn thám và GIS giám sát, đánh giá tác động môi trường của yếu tố bùn thải trong quá trình khai thác và chế biến quặng bô xít”

Chuyên đề số 3: “Thực nghiệm giám sát, đánh giá tác động môi trường của yếu tố bùn thải tại tổ hợp Bô xít – Nhôm Lâm Đồng”

GS.TS Võ Chí Mỹ: Trưởng Tiểu ban

PGS.TS Trịnh Lê Hùng: Thành viên thư ký

PGS.TS Phạm Minh Hải: Thành viên

Đến dự buổi đánh giá còn có các nhà khoa học, các nghiên cứu viên quan tâm đến lĩnh vực Ảnh - Viễn thám, Trắc địa, Môi trường…

Trong thời gian gần 4 tiếng làm việc rất nghiêm túc, các thành viên trong tiểu ban đã thảo luận rất sôi nổi và nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp cho chuyên đề. Chuyên đề cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu và chỉnh sửa để luận án được tốt hơn.

 

 

 

                                     (Phòng Khoa học, ĐT,HTQT &TC)