VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẠI VĂN THỦY.

Cập nhật: 05/05/2020

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của  nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.

Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (biến đổi wavelet) để phân tích nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam”

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.

Mã số: 9.52.05.03

            Thời gian: 9h00, thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,

                Số 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến tham dự ./.