VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH VŨ NGỌC PHAN

Cập nhật: 31/07/2023

Ngày 28/07/2023, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội thảo luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Phan với tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học tích hợp công nghệ viễn thám và GIS giám sát một số yếu tố môi trường bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác và chế biến quặng bô xít (thử nghiệm tại Tổ hợp Bô xít - Nhôm Lâm Đồng)”.

 Ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ. Mã số: 9.52.05.03

Chủ trì hội thảo: GS.TS  Võ Chí Mỹ

Thư ký : TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Khánh; PGS.TS. Phạm Minh Hải

Tham gia buổi Hội thảo có đầy đủ giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Tổng cục Môi trường. Học viện Quân sự; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ...các nghiên cứu viên thuộc các Viện nghiên cứu, các trường đại học quan tâm cùng tham dự. 

 NCS Vũ Ngọc Phan trình bày báo cáo tại Hội thảo

Mục tiêu của luận án

- Đưa công nghệ viễn thám và GIS vào ứng dụng trong lĩnh vực khai thác và chế biến quặng bô xít tại Việt Nam

- Đưa cơ sở khoa học, quy trình ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát một số yếu tố môi trường bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác và chế biến quặng bô xít.

Ý nghĩa khoa học

- Hệ thống hóa cơ sở khoa học và phương pháp luận trong nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS một số yếu tố môi trường bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác và chế biến quặng bô xít. Góp phần khẳng định ưu thế của sự kết hợp này trong công tác bảo vệ môi trường.

- Đưa quy trình ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát một số yếu tố môi trường bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác và chế biến quặng bô xít.

- Tạo cơ sở khoa học và phát triển ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát tác động tới môi trường của một số hoạt động khai thác, chế biến quặng bô xít tại Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn

- Quy trình ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát tác động môi trường của hoạt động khai thác và chế biến quặng bô xit khu vực Tổ hợp Bô xít - Nhôm Lâm Đồng.

- Bản đồ mức độ chất lượng môi trường khu vực Tổ hợp Bô xit - Nhôm Lâm Đồng tại hai thời điểm năm 2015 và 2020.

Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, khẳng định phương pháp thực hiện có tính khả thi cao và có thể ứng dụng rộng rãi cho việc giám sát một số hoạt động khai thác khoáng sản tương tự khác tại Việt Nam.

 GS.TS Võ Chí Mỹ chủ trì buổi Hội thảo tổng hợp và phát biểu ý kiến

Trong thời gian 3 tiếng làm việc tập trung và nghiêm túc, các đại biểu, các chuyên gia và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. 

Kết thúc buổi Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá Luận án cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa để bảo vệ cấp cơ sở đạt kết quả tốt.

 

                                            (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)