Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp đoàn Asean Work

Cập nhật: 27/11/2012

Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đoàn Asean Work gồm chuyên gia người Đức GS.TS Marthias Becker và chuyên gia người Thái Lan Sommart Niemnil để tìm hiểu khả năng hợp tác trong việc nghiên cứu xác định nước biển dâng.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi để đề ra các kế hoạch phối hợp nghiên cứu trong thời gian tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.


 

 

                                      ( Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)