Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp và làm việc với trường Đại học tổng hợp Trắc Địa và Bản đồ Matxcơva (Liên bang Nga)

Cập nhật: 23/11/2009

Ngày 23/11/2009 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp và làm việc với GS.TSKH. Neyman Yu.M. và PGS.TS.LeyLa S. của trường Đại học tổng hợp Trắc Địa và Bản đồ Matxcơva (Liên bang Nga).

Trong buổi làm vệc, Lãnh đạo viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng các chuyên gia đã bàn về dự án xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia hạng I. Hai bên đã thống nhất các nội dung của dự án và chuẩn bị tiến hành thực hiện dự án vào tháng 1 năm 2010.

 


                                    (Theo Phòng KHCN và HTQT)