Hợp tác với Đại học Nông nghiệp Hoa Nam - CHND Trung Hoa

Cập nhật: 11/01/2010

Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai” Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ đã tổ chức một đoàn cán bộ đi tham khảo và học hỏi kinh nghiệm về định giá và xây dựng vùng giá trị đất đai đô thị tại trường Đại học Nông nghiệp Hoa Nam - tỉnh Quảng Đông - CHND Trung Hoa, từ ngày 15/12/2009 đến 20/12/2009.


Đoàn đã được Trung tâm Tài nguyên đất Quốc gia, thuộc khoa Quản lý đấtt quốc gia - Học Viện Công công Hoa Nam tiếp, Đoàn của Viện KH Đo đạc và Bản đồ do TS. Lê Anh Dũng làm trưởng đoàn, phía trường Đại học Hoa Nam do GS. Ngô Thuận Huy chủ trì, hai bên đã trao đổi về công tác phân vùng và công tác định giá đất đô thị, phân hạng định cấp đất đô thị trong định giá đất, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính như: 


- Quy trình của công tác phân hạng định cấp đất đô thị.


- Kết quả phân hạng định cấp được sử dụng vào công tác quản lý đất đai như thế nào.


- Công tác phân hạng định cấp đất đô thị tạo ra các vùng cùng cấp hạng (vùng cùng giá trị sử dụng), các vùng này được dùng trong định giá đất đô thị như thế nào?


- Khái quát về công tác định giá đất ở Trung Quốc và ứng dụng các công nghệ hiện đại như sự trợ giúp của máy tính, hệ thống thông tin địa lý, bản đồ địa chính số, được áp dụng như thế nào trong định giá đất.- Luận cứ và phương pháp của công tác định giá hàng loạt.Qua thời gian làm việc, các thành viên trong đoàn đã rút ra được nhiều vấn đề mà phía Trung Quốc hiện đang áp dụng trong thực tế của công tác quản lý đất đô thị, những vấn đề đã được hai bên làm sáng tỏ, đều xuất phát từ mô hình quản lý đất đai của hai nước có nhiều điểm tương đồng. Qua trao đổi, nhóm thực hiện đề tài đã bổ sung và khẳng định lại những kết quả nghiên cứu của đề tài. 

Hai bên đã ghi nhớ về hợp tác trong nghiên cứu phương pháp luận về định giá đất nói chung và định giá đất đô thị nói riêng. Chuyến công tác đã đạt được mục tiêu và yêu cầu của Đề cương đã đề ra.


                             (Theo Phòng KHCN & HTQT)