Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm việc với Ngân hàng thế giới

Cập nhật: 14/04/2015

Ngày 08 tháng 4 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi làm việc với Ngân hàng thế giới nhằm thảo luận về xây dựng mô hình dự báo tai biến tự nhiên.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới và Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã trao đổi thẳng thắn về các dữ liệu đầu vào của mô hình dự báo tai biến tự nhiên; khả năng xây dựng dữ liệu không gian địa lý như: Mô hình số độ cao, các sản phẩm bản đồ về hiện trạng sử dụng đất và lớp phủ bề mặt thành lập từ ảnh viễn thám, bản đồ địa hình đáy biển, độ chính xác của dữ liệu không gian địa lý… 
 

                                        (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)