Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Thảo luận trao đổi thông tin về công nghệ eTOD với Tập đoàn NTT DATA

Cập nhật: 15/06/2015

Toàn cảnh buổi làm việc Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi làm việc với Tập đoàn NTT DATA về công nghệ eTOD

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các chuyên gia của Tập đoàn NTT DATA giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực viễn thám của Tập đoàn NTT DATA, hai bên đã trao đổi về các vấn đề về ứng dụng công nghệ eTOD trong điều kiện Việt Nam và bàn về triển vọng hợp tác giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và tập đoàn NTT DATA trong tương lai.

 

 
                                (Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)