Khảo sát, học tập phương pháp và kinh nghiệm trong xây dựng Bản đồ vùng giá trị đất của Nhật Bản

Cập nhật: 30/10/2013

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học đã được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp thành lập bản đồ vùng giá trị đất khu vực đất phi nông nghiệp ở đô thị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS” thuộc lĩnh vực Đo đạc và bản đồ, mã số TNMT.07.31 từ ngày 20/10/2013 đến ngày 26/10/2013

Với mục tiêu nhằm khảo sát, học tập phương pháp và kinh nghiệm xây dựng bản đồ vùng giá trị đất của Nhật Bản. Thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, với sự giúp đỡ của Ngài Shigeru KISHIDA Bí thư thứ nhất đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đoàn công tác đã liên hệ làm việc với Hiệp hội định giá Bất động sản Nhật Bản – JAREA tại TOKYO, Viện nghiên cứu bất động sản Nhật Bản - JREI tại TOKYO. Công ty KOKUSAI KOGYO tại TOKYO. Trong thời gian công tác tại Nhật Bản đoàn đã được sự tiếp đón chu đáo và nhiệt tình của Bà Chủ tịch hiệp hội và các cán bộ của hiệp hội, lãnh đạo Công ty KOKUSAI KOGYO và Viện bất động sản Nhật Bản. Các buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hiểu biết lẫn nhau và đạt được các kết quả tốt. Nội dung và nhiệm vụ của đoàn đi công tác: 


    + Trao đổi và học hỏi về phương pháp tiếp cận trong định giá đất hàng loạt thông qua vùng giá trị (Land Value Zone). 
    + Học tập kinh nghiệm và thu thập tài liệu của Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản và Viện nghiên cứu bất động sản của Nhật trong xây dựng vùng giá trị đất bằng công nghệ GIS.
   + Tham quan thực tế tại Công ty KOKUSAI KOGYO, chuyên cung cấp các giải pháp về dịch vụ thông tin không gian, thiết kế đô thị và hệ thống định giá đất đai bằng kỹ thuật GIS.


   Sau thời gian 5 ngày làm việc tại 3 cơ quan hoạt động trong lĩnh vực định giá bất động sản của Nhật Bản (cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, và doanh nghiệp), đoàn công tác đã thu nhận được nhiều kết quả đáng quý, trong đó điều quan trọng là chúng ta đã có một phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu đề tài tương đồng với cách tiếp cận trong định giá đất của Nhật Bản. Tuy nhiên, sự khác biệt trong chế độ sử dụng đất của 2 nước, hạ tầng thông tin, dữ liệu và tính chính xác của thông tin dữ liệu … là những vấn đề cần phải nghiên cứu áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.


Một số hình ảnh của Đoàn đi công tác tại Nhật Bản

 

 

  

                                                               (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)