Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp đoàn cán bộ của Trung tâm Trắc địa Bản đồ Quốc gia Lào, Bộ Nội vụ Lào

Cập nhật: 20/07/2012

Tại buổi làm việc, trong không khí cởi mở, chân thành, lãnh đạo Viện và đoàn cán bộ nước bạn Lào đã tiến hành trao đổi những thông tin về tình hình phát triển của ngành Tài nguyên Môi trường nói chung và lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ nói riêng.


Về phía Lào, Đồng chí Kong Kham đã trao đổi về công tác đo đạc và bản đồ tại nước mình và mong muốn nhận được sự trợ giúp và hợp tác từ Viện trong những năm tới đây.Trong quá trình trao đổi, PGS.TSKH. Hà Minh Hòa, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã cung cấp cho phía bạn những thông tin về kết quả của các công trình, dự án, đề tài nghiên cứu chính mà Viện đã, đang thực hiện có khả năng hợp tác và ứng dụng vào thực tế ở Lào cũng như Việt Nam. Các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác gồm:   

 - Xây dựng hệ thống trọng lực Quốc gia;   

 - Nghiên cứu sự chuyển dịch của vỏ trái đất, dự báo tai biến thiên nhiên trên cơ sở xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực;    

- Xây dựng hệ tọa độ không gian quốc gia;   

 - Đào tạo tiến sỹ.                           (Nguồn: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)