Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp đón các nhà khoa học đến từ trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Mátcơva

Cập nhật: 17/10/2012

Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đón các nhà khoa học đến từ trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Mátcơva do đồng chí GS.TSKH. Maiorov Andrei Aleksandrovich – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.


Với truyền thống về hợp tác khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện và lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Mátcơva đã tiến hành trao đổi, thảo luận một số vấn đề hai bên đã, đang hợp tác và nghiên cứu cũng như triển vọng trao đổi, hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.                                     ( Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)